Депо за съхранение на отпадъци

 

Геосистеми и  Геомембрани HDPE, LDPE, TPO, PVC и др. са подходящи  при изграждането на сметища, каквото е и основното им приложение в България. EВРО СТРОЙ 2007 ООД  продължава изграждането на изкуствени езера и басейни, сметища по евростандарти, укрепване на диги и съоръжения на територията на България. Изпълнени проекти: Сметище за битови отпадъци- гр. Мадан, Сметище за битови отпадъци – с Богдан, обл. Добрич, Резервоари за отпадни води –гр.Перник,    Водоем за птици     Зоопарк – гр. Добрич и други.