Хидроизолация в Основи

Хидроизолация в Основи

 Съвременните изисквания за строителство налагат монтажа на хидроизолация на вашият дом или промишлена сграда от основите до покрива. EВРО СТРОЙ 2007 има многогодишен опит в полагане на хидроизолационни материали в основи  на жилищни сгради, мази ,гаражи, заводи, химически шахти и съоръжения, независимо от наклона, дълбочината и сложността.