LDPE Производство Биогаз

LDPE Производство Биогаз

  Газхолдерите са строителни съоръжения, отдавна известни и ползвани в практиката. Тяхното предназначение, както подсказва името им, е да задържат и съхраняват газ.  За да изпълняват основната си функция , в тяхното изграждане се влагат висококачествени материали. Фирмата има изпълнени множество проекти , като за надеждното съхранение и поддържане на съоръжението се монтират Геомембрани HDPE и  LDPE. Полагането на мембраните се извършва със специализирана техника и машини.