Ретензионни Басейни

 

Фирма EВРО СТРОЙ 2007 е една от малкото в България, предлагащи услуги по изграждане на изкуствени езера и басейни, както и сметища за ТБО. Фирмата е довела до успешно завършване 3 обекта на територията на България и 2 в Гърция, отличаващи се със своята мащабност и прецизност.Основен материал, с който се осъществяват тези проекти са Геосистемите и Геомембраните. Това са сравнително нови изолационни материали, издържащи на големи силови натоварвания и химически агенти. Еластичността на материала позволява неговата разтегливост да достигне до 800%., което налага неговото приложение не само при изграждането на изкуствени водонапоителни басейни и езера, но и за изграждането на ретензионни басейни.