Изграждане на сметища

Геомембраните са нови изолационни материали, издържащи на големи силови натоварвания и химически агенти. Еластичността на материала позволява неговата разтегливост да достигне до 800%.. Подходящи са и при изграждането на сметища, каквото е и основното им приложение в България.“EВРО СТРОЙ 2007“ ООД  продължава изграждането на изкуствени езера и басейни, сметища по евростандарти, укрепване на диги и съоръжения на територията на България.

Обект:  Сметище

Площ:  33000 м2

Локация: с. Чернево

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм

Обект:  Рекултивация на сметище- Канал за улавяне на дъждовните води полагане на HDPE хидроизолация

Локация: с. Чернево

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм

Обект:  Депо за твърди битови отпадъци гр. Белослав

Локация: гр. Белослав

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм