Научи повече за нас

Фирма EВРОСТРОЙ 2007 е с близо 20 годишен опит  в сферата на хидро и топло изолации. Изграждане на езера и водоеми, изграждане на покривни конструкции, монтаж на системи за сухо строителство, довършителна дейност по декорация и оформление след груб строеж.

Качество и традиции доказани в годините!

Фирма EВРОСТРОЙ 2007 е създадена преди близо 20 години с предмет на дейност: монтаж на хидро и термо изолации, изграждане на покривни конструкции, монтаж на системи за сухо строителство, изграждане на торохранилища, езера и лагуни, довършителна дейност по декорация и оформление след груб строеж. Фирмата е спечелила и реализирала над 1000 проекта в цялата страна с различен мащаб и сложност в областта на изграждането на покривни конструкции, всякакъв вид изолации и системи за сухо строителство. EВРОСТРОЙ 2007 има и две годишен опит, натрупан в чужбина в партньорство с европейски строителни фирми.

Във фирмата работят специалисти, притежаващи необходимата квалификация и специализация, както и утвърден опит, натрупан в множеството изпълнени проекти в България и чужбина. Това дава правото на EВРОСТРОЙ 2007 да гарантира перфектното проектиране и завършване на всеки проект, независимо от неговата сложност и местоположение.

Високо качество

Дългогодишен опит

Срокове

Прозрачни условия

Сертифициран персонал

Нашите специалисти участват редовно в семинари и специализирани обучения в България и Европа, където се намира един от основните производители на новите материали, наречени геомембрани, което ни нарежда сред най-добре подготвените професионалисти в тази област. Фирма EВРОСТРОЙ 2007 е една от малкото в България, предлагащи услуги по проектиране и изграждане на изкуствени езера и водоеми, както и сметища за ТБО. Фирмата е довела до успешно завършване множество обекти на територията на България и в чужбина, отличаващи се със своята мащабност и прецизност.

Фирма EВРОСТРОЙ 2007 се отличава с високо качество на предлаганите услуги, доказано при съвместната работата с партньори от Европа, където качеството се съблюдава от международни контролни органи и независими комисии и изисква високо ниво на надеждност и сигурност.