Изграждане на езера и водоеми

 

Водоемите и езерата могат да бъдат изкуствени и естествени. Изграждането на напоителен водоем  е от хидроизолационната мембрана.
Благодарение отличните характеристики на мембраната,която монтираме, може да бъде използвана за изграждане на нови напоителни резервоари и водоеми, така и за ремонт на стари бетонови канали и изравнители.
Благодарение на опростената си процедура на инсталация, изграждането на подобни съоръжения чрез използването на геомембраната изисква тройно по-малко ресурси – финансови и човешки, а времето за инсталация се съкращава многократно в сравнение с бетоновия метод.
Съоръженията за напояване изградени чрез използването на хидроизолационна мембрана са с практически опит от 39 години, без да се наблюдава изменение във физико-химичните свойства на материала. А в лабораторни условия мембраната е натоварвана на UV лъчение до 70 години без регистрирани изменения.

Обект: Ретензионен басейн

Локация: гр.  Перник

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм

Обект: Ретензионен басейн

Локация: с. Въглен

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм

Обект: Подземен резервоар за вода във Фуражен завод

Локация: : гр. Добрич

Материал:  HDPE Геомембрана 2мм